------------------------------------------------------------------------
 Оригинал этого текста расположен в "Сетевой библиотеке украинской литературы"
 OCR: Евгений Васильев
 Для украинских литер использованы обозначения:
 ?, ? - "э оборотное" большое и маленькое (коды AAh,BAh)
 ?, ? - "i с двумя точками" большое и маленькое (коды AFh,BFh)
 I,i (укр) = I,i (лат)
 ------------------------------------------------------------------------  БОРВIЙ

  Чорне хмарище вста? повагом,
  Заступа? свiт, стеле темряву;
  Розпанахалось, завихрилося,
  Мов страховище з пекла зрушене,
  Сгорта навкруг землю крилами,
  Оперезане скрiзь гадюками
  Сизо-бiлими, волохатими,
  Що сплiтаються, розплiтаються
  I звисають вниз грiзним кетягом...

  Душно, млосяно, i задуха та
  Мов гнiтить усе важким каменем:
  Анi способу вiльно дихати,
  В головi гуде, думи скованi,
  В серцi млявому - рабськi острахи...

  Прита?лось все пополохане
  Перед з'явиськом тучi грiзно?:
  Вiтерець ущух - анi подиху,
  Змовк веселий гай - анi шелесту,
  Знишкли пташечки-щебетушечки,
  Поховалися й кiнцi, шуляки,
  Ластiвки лише не злякалися -
  У повiтрi, знай, смiло плавають,
  Нижуть стрiлами проти хмарища...

  Люди теж з страхом незмiркованим
  Тучi ждуть тi? лиховiсно?.
  Багатирщики зачиняються
  По сво?х дворах, по хороминах,
  Затуляючи вiкна коцями,
  Щоб не чути ?м грому-грюкоту;
  Позасвiчують ще й лампадочки,
  Щоб не бачити спалу блискавки -
  Так жахаються смертi нагло?!
  Жаль ?м злинути з свiту ласого,
  Вiд утiх-розкош в мертву темряву,
  Що на той-бо свiт, на суд праведний...

  А сiромi пак на тi заходи
  Нема вiльно? i хвилиноньки:
  Лиш про те вона побива?ться,
  Щоб не знiс потоп ?й хатиноньки,
  Не забрав добра ?? вбогого,
  Iз худобою, а то й з дiтками,
  Чи недужими - батьком, ненькою...
  Що ?й думати про грiхи сво??
  Гвалт безжалiсний, скрута, горенько
  Та темнота - ось вiдповiдники!
  Що лякатись ?й смертi нагло??
  Не дало життя втiх i радощiв,
  А дало дише муку, нуждоньку,
  То хоч смерть ота угаму? ?х,
  В ямi темнiй дасть ?м вiдлежатись...

  А вже хмарище, туча грiзная
  Геть насунулась, низом стелеться,
  Досягаючи лiсу крилами,
  Нiччю криючи небо збурене...
  Ось розшарпалась свiтлом-пломенем,
  Заслiпила всiм очi зляканi
  Обiзвалася грiзним гомоном,
  I занишкла знов, прита?лася...
  Та зненацька враз як не сказиться:
  Заревла, мов звiр, диким вигуком,
  Покотилася вихром-бурею,
  Геть ламаючи, що не трапиться;
  Заяскрилася блискавицями,
  Iз страшних гармат разом вдарила,
  Аж земля кругом iздригнулася,
  В хлющi пiнявiй потопаючи...

  Не журiться ж, гей, бiдарi мо?, -
  Горобина нiч - вам не мачуха!
  Смiло глянемо в вiчi борвiю
  Та змiрку?мо усе розумом:
  Може, зiрвемо ще й порадоньку
  Вiд бунтовника навiженого?..

  Пiсля борвiю гляне сонечко
  I огрi? всiх рiвним променем,
  Вороги життя згинуть пропадом,
  А повiтря скрiзь оздоровша?:
  Пiсля борвiю легше дихати, -
  Iз залiз думки вириваються,
  Серце в груди б'? якось смiливо,
  I скриля?ться знов надiянка,
  Що й окривдженим правда станеться!.

  1902  ДО МОЛОДI

  На вас, завзятцi-юнаки,
  Борцi за щастя Укра?ни,
  Кладу найкращi? думки,
  Мо? сподiванки ?динi.

  В вас молода ще гра? кров,
  У вас в думках нема? бруду,
  Пала? в серцi ще любов
  До обездоленого люду..

  Не занехайте ж ви ??,
  Не розгубiть по свiтi всу?,
  Нехай вона ваш дух гарту?
  У чеснiй, славнiй боротьбi!

  Бо стоголовий людський кат
  Люту?, дужча? щоднини...
  Не можна тратить i хвилини,
  Поки ще стогне темний брат.

  Поки живий, - мерщiй несiть
  Слiпому свiтиво просвiти,
  I в серце, смертiю повите,
  Живу надiю закропiть!

  Вшануйте рiдну його рiч,
  Назвiть без хитрощiв сво?ю
  I розженiте над землею
  Ви непрозору, глупу нiч...

  Най кат жене, а ви любiть
  Свою окрадену родину, -
  Й за не? сили до загину
  I навiть душу положiть!

  1876  ДО УКРА?НИ

  Моя Укра?но! Як я тебе любив!
  Тво? луги, тво? степи розлогi,
  Днiпра ревучого славетнi? пороги
  I хвилi золотi тво?х шовкових нив.

  Як я любив в садочках вишняку
  Тво? бiлесенькi, немов хустини, хати,
  Поважну рiч старих дiдiв чубатих
  I регiт дiтвори в жартливому танку.

  Як я любив в нiч теплу, весняну
  Чуть пугача з дiброви тихий стогiн,
  Гукання парубкiв, дiвчат веселий гомiн
  I пiсню з-за лугiв розкiшну, голосну.

  Як я любив уосени в стiжках
  Хлiб коло хат, а ранками сiдими
  Селян за працею хапливою мiж ними
  I стукiт говiркий цiпiв геть по токах.

  Як я любив зимово? доби
  При каганцi невпинне? сюрчання
  Тих веретен i пiсню чи ридання
  Тихесеньке жiночо? журби.

  Як я люблю безрадiсно тебе,
  Народе мiй, убожеством прибитий,
  Знеможений i темнiстю сповитий,
  Що вже забув i поважать себе,
  Потративши сво? колишнi сили...
  Як я люблю тво? сумнi могили,
  Укра?но! Як я люблю тебе!

  I ось тепер та мучена любов
  Мене жене в далекую чужину...

  (1881)  ПОЕТУ

  Як нiч насува?ться туча
  I млою небо окрива,
  Гуркоче грiм, а буря злюча
  Дуби з корiннями вирива,
  Здiйма?, гонить хвилi гори
  На почорнiлiм, лютiм морi;
  Реве, i стогне, i рида,
  I човна бiдного гойда
  Понад безоднею хисткою...
  Пловець, погинеш в боротьбi!
  Куди й боротися тобi
  З тi?ю силою слiпою? -
  Не одного борця вона
  Уже поринула до дна!

  Пiд завiрюху i негоду
  Серед буяння в свiтi зла
  Чи не пiти в свою господу,
  Чи не зложити й нам весла?
  Замовкнути серденько од миру
  Й наладнувати свою лiру
  Для власних мук, для власних слiз,
  Для тайних з-за кутка погрiз, -
  Бо там на шарварку людському,
  Де брат на брата точить нiж,
  Де повселюдно йде рабiж,
  Там не чутно буде нiкому,
  Серед гармидеру й турбот, -
  Мо?х пiсень, мо?х скорбот.

  Нi, тричi нi! Хай краще струни
  Порве мiй стогiн навiсний!
  Коли кругом в дочаснi труни
  Борцiв ляга? гурт тiсний,
  Коли юнацька сила в'яне,
  А там смi?ться щось погане, -
  Не про кохання, не про рай,
  Поспiвче, голосно спiвай!
  Але розваж словами брата,
  Що й не виходить iз залiз;
  Скропи росою тво?х слiз
  Кривавi рани, що вiд ката,
  Й душi замученiй, слабiй
  Одвагу пiснею навiй.

  Не бiйся вражо? наруги;
  З святим вогнем лини туди,
  Де панування скрути, туги
  Та вiковiчно? бiди...
  Спiвай, ридай i будь готовий
  Замiсть лаврового терновий
  Вiнець узяти на чоло;
  Нехай роздавить тебе зло, -
  Але що смерть?.. Хвилинна страта,
  А далi - слава голосна...
  Той умирати, певно, зна,
  Хто зна любити своего брата, -
  I за таку тiльки любов,
  Спiвець, ти жити будеш знов!

  (1882)  ВИКЛИК

  Нiч яка, господи! Мiсячна, зоряна:
  Ясно, хоч голки збирай...
  Вийди, коханая, працею зморена,
  Хоч на хвилиночку в гай!
  Сядем укупi ми тут пiд калиною -
  I над панами я пан...
  Глянь, моя рибонько, - срiбною хвилею
  Стелеться полем туман;
  Гай чарiвний, нiби променем всипаний,
  Чи загадався, чи спить?
  Он на стрункiй та високiй осичинi
  Листя пестливо тремтить;
  Небо незмiряне всипано зорями -
  Що то за божа краса!
  Перлами-зорями теж пiд тополями
  Гра? перлиста роса.
  Ти не лякайся-но, що сво? нiженьки
  Вмочиш в холодну росу:
  Я тебе, вiрная, аж до хатиноньки
  Сам на руках однесу.
  Ти не лякайсь, а що змерзнеш, лебедонько;
  Тепло - нi вiтру, нi хмар...
  Я пригорну тебе до свого серденька,
  Й займеться зразу, мов жар;
  Ти не лякайсь, аби тут та пiдслухали
  Тиху розмову твою:
  Нiчка поклала всiх, соном окутала -
  Анi шелесне в гаю!
  Сплять вороги тво?, знудженi працею,
  Нас не сполоха ?х смiх...
  Чи ж нам, окривдженим долею клятою,
  Й хвиля кохання - за грiх?

  1870

Популярность: 13, Last-modified: Tue, 23 Jul 2002 11:48:35 GMT